Izšel je SHARE Findings Newsletter št. 3

Datum: 04.08.2017

Izšla je tretja številka e-glasila SHARE Findings Newsletter v angleščini, kjer si lahko preberete najnovejše povzetke rezultatov izbranih znanstvenih raziskav v svetu, ki temeljijo na uporabi SHARE podatkov.

V okviru raziskave SHARE izhaja e-glasilo SHARE Findings Newsletter v angleškem jeziku, kjer so zbrani povzetki rezultatov nekaterih najnovejših znanstvenih raziskav, ki temeljijo na uporabi SHARE podatkov. Trenutno je izšla tretja številka tega e-glasila, ki med drugim daje vpogled v tematiko osmaljenosti med starejšimi, vpliva večgeneracijskih gospodinjstev na mentalno zdravje starejših ter mentalno zdravje žensk, neformalnih oskrbovalk. Na e-glasilo se lahko brezplačno naročite tako, da pošljete e-sporočilo z zadevo "Newsletter subscription – Findings Newsletter" na naslov info@share-project.org.

Število znanstvenih objav na podlagi SHARE podatkov zelo hitro narašča. Danes sta v svetu vsak teden vsaj dve novi znanstveni objavi, ki temeljita na uporabi SHARE podatkov. Povzetke rezultatov izbranih znanstvenih raziskav najdete tudi tukaj.