Začetek terenskega faze 4. vala raziskave SHARE

Datum: 30.11.2012

Terenska faza raziskave SHARE v Sloveniji se je začela 1. julija 2011 in bo predvidoma trajala do oktobra 2011.

Terenska faza raziskave SHARE v Sloveniji se je začela 1. julija 2011 in bo predvidoma trajala do oktobra 2011. Raziskavo SHARE v Sloveniji vodi Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Posameznike, vključene v vzorec, bodo v naslednjih mesecih na domu obiskali anketarji Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij Univerze v Ljubljani, kjer vodijo terensko fazo raziskave. V vzorec so lahko vključeni posamezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so v letu 2010 dopolnili 50 let ali več in so bili izbrani iz registra prebivalcev Slovenije. Izbor vzorčnih enot in oseb za anketiranje je enakomerno razpršen po celotnem ozemlju Slovenije ter je povsem naključen, tako da ima vsaka oseba iz populacije enako možnost, da bo vključena v vzorec.

Raziskava je longitudinalna, kar pomeni da poteka v rednih časovnih presledkih na približno 2 leti in bo trajala okvirno do leta 2024. Zbrani podatki se uporabljajo izključno v raziskovalne namene. Prvi rezultati raziskave bodo objavljeni 6 mesecev po zaključku terenskega dela.

Izobraževanje anketarjev 2
Izobraževanje anketarjev
Izobraževanje anketarjev 3
Izobraževanje anketarjev 4