Začel se je 7. val raziskave SHARE

Datum: 15.03.2017

V teh dneh se po vsej Evropi pričenja zbiranje podatkov na terenu v okviru 7. vala Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi, s krajšim imenom SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Gre za največjo vseevropsko raziskavo, ki bo v tokratnem valu vključila kar 28 držav, kar je največ do sedaj.

 
Sedmi val raziskave je poseben, saj je za razliko od ostalih valov namenjen preučevanju življenjske zgodovine posameznikov, torej podatkov o partnerjih in otrocih, bivalnih pogojih skozi življenje, preteklih zaposlitvah ter zdravju in skrbi za zdravje skozi življenje. Ti podatki so zelo pomembni za razumevanje sedanjega zdravstvenega, ekonomskega in socialnega položaja teh oseb. V Sloveniji je vprašalniku dodan tudi posebni vprašalnik o porabi časa, katerega namen je dvojen. Prvič, z njim želimo pridobiti podatke o tem, kako starejši glede na različne socialno-ekonomske značilnosti in navade razporejajo in preživljajo svoj čas. Kot drugo pa želimo izvedeti, koliko časa starejši namenjajo skrbi za druge osebe oz. koliko so sami odvisni od pomoči pri dnevnih opravilih. Ti podatki so izjemno dragoceni z vidika proučevanja potreb po dolgotrajni oskrbi starejših ljudi. Številni so namreč zaradi bolezni, invalidnosti, starosti in drugih razlogov v daljšem časovnem obdobju (trajno ali ponavljajoče) odvisni od pomoči druge osebe pri osebni negi in dnevnih opravilih. Demografske spremembe, kot so staranje prebivalstva, bodo občutno vplivale na obseg neformalne in formalne pomoči starejšim osebam ter na medgeneracijsko solidarnost.
 
Vzorec oseb, vključenih v raziskavo, zajema posameznike, stare 50 let in več (in njihove partnerje). Za kakovost zbranih podatkov je bistveno, da zajamemo vse posameznike v vzorcu, tako tiste, ki so še vedno delovno aktivni kot tudi upokojene ter skupino najstarejših in bolnih. Le-tako podatki, zbrani z raziskavo, odražajo realno sliko v družbi. Udeležba posameznikov v raziskavi je seveda prostovoljna. Varnost osebnih podatkov je zagotovljena.
 
Vse udeležence v raziskavi obveščamo, da bodo oz. so že na dom prejeli vabilo za sodelovanje, nato pa jih bo obiskal še anketar, ki se bo z njimi dogovoril za ustrezni termin za izvedbo ankete. Anketar bo svojo identiteto izkazal z anketarsko izkaznico, izdano v podjetju Ipsos. V kolikor kdo podvomi o istovetnosti anketarja, lahko pokliče na agencijo Ipsos in anketarja preveri. Kontaktna številka raziskovalne agencije Ipsos je: 0590 26 803 (ga. Kaja Vimer). Za vsa dodatna vprašanja in informacije nam lahko tudi pišete na: info@share.si.