Predstavitev podatkovne baze raziskave SHARE slovenskim fakultetam

Datum: 01.12.2016

Slovenskim univerzam in fakultetam želimo predstaviti podatkovno bazo raziskave SHARE – vseevropske raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi.

Slovenskim univerzam in fakultetam želimo predstaviti podatkovno bazo raziskave SHARE – vseevropske raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi. Glede na to, da staranje prebivalstva postaja ena ključnih tem sodobne slovenske in globalne družbe, verjamemo, da je podatkovna baza SHARE zanimiva tako za raziskovalce in pedagoge pri raziskovalnem in pedagoškem delu kot tudi za študente pri njihovem opravljanju fakultetnih nalog.

Podatkovna baza SHARE je panelna, interdisciplinarna mednarodna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 123.000 posameznikov starih 50 let ali več, iz 20 evropskih držav (in Izraela). Slovenija se je v raziskavo vključila leta 2011, ko je potekal četrti val raziskave, kar pomeni, da je sodelovala že v treh valovih raziskave. Podatkovna baza 4. in 5. vala je že dostopna, podatkovna baza 6. vala pa bo dostopna v marcu 2017. V 7. valu, ki bo potekal v letu 2017, bodo v raziskavo vključene že vse države članice EU. Podatki raziskave SHARE so dostopni vsem raziskovalcem, ki zanje zaprosijo. Gre za podatkovno bazo, ki velja za enega najboljših in najpogosteje uporabljenih virov podatkov o staranju v Evropi. Doslej je bilo izdanih že prek 1,300 znanstvenih člankov z uporabo te podatkovne baze in številne druge podobne publikacije.

V ta namen vam Inštitut za ekonomska raziskovanja kot koordinator raziskave v Sloveniji ponuja brezplačno izvedbo predavanja s predstavitvijo same podatkovne baze, nekaterih dosedanjih izsledkov slovenskega dela raziskave in možnosti uporabe podatkov. Za vas bosta predavala (v vaših prostorih, lahko pa predstavitev izvedemo tudi pri nas) sodelavca projekta dr. Andrej Srakar (vodja znanstvenega dela slovenske raziskave) in mag. Sonja Uršič (operativni vodja projekta SHARE Slovenija).

V kolikor ste zainteresirani za tovrstno predstavitev nam to, prosimo, sporočite na: share@ier.si ali nas kontaktirajte osebno