Vzajemno učenje: skupna vseevropska raziskava omogoča boljše razumevanje procesa staranja

Datum: 21.07.2016

Širitev raziskave SHARE zdaj omogoča primerjavo med vsemi državami članicami EU

München, julij 2016. Reševanje skupnih izzivov staranja prebivalstva bo z večjo pokritostjo raziskave SHARE v vseh državah članicah EU precej boljše. Dejstvo, da se evropske družbe neprestano starajo, vodi v razmere, s katerimi se srečujemo prvič v zgodovini človeštva. Da bi lahko obravnavali še nevidene okoliščane, je nujno širše evropsko sodelovanje. SHARE, Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi, je največja vseevropska družboslovna znanstvena panelna raziskava, ki omogoča spodbujanje skupnih evropskih prizadevanj: „V raziskavo nam je uspelo vključiti še zadnje manjkajoče države članice EU. To je pomembna novost, ki nam zdaj omogoča raziskovanje staranja družb v vseh državah članicah EU,“ pripoveduje Axel Börsch-Supan, znanstveni koordinator raziskave.

Evropska komisija je utrla pot za vključitev osmih novih držav v raziskavo, saj je raziskava SHARE pomemben vir podatkov za učinkovitejše reševanje izzivov na zdravstvenem, zaposlitvenem in socialnem področju. Vytenis Andriukaitis, evropski komisar za zdravje in varno hrano, poudarja: „Evropa postaja vse bolj siva in zdi se, da se bo ta trend v naslednjih desetletjih le še nadaljeval. Da bi obravnavali izzive staranja prebivalstva, se je zelo pomembno učiti drug od drugega. Naš cilj je izboljšati nacionalne in mednarodne podatke, da bi spodbudili dialog in omogočili ukrepe politike. Raziskava SHARE je pomemben prispevek k temu cilju.“ Ruth Paserman, namestnica v kabinetu Marianne Thyssen, evropske komisarke za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, prav tako pojasnjuje prednosti razširitve: „Velik uspeh je, da v raziskavi SHARE zdaj sodeluje več držav. Raziskovanje staranja družb v vseh državah članicah EU je nedvomno nujno potrebno za vzajemno učenje. Raziskava bo omogočila pripravo reform za podaljševanje aktivne delovne dobe in prispevala k vzdržnosti socialnih sistemov v naših starajočih se družbah.“

Staranje je eden od ključnih izzivov 21. stoletja. Večina trenutnih pokojninskih sistemov v evropskih državah ni več vzdržnih. Stroški zdravstvene oskrbe nenehno naraščajo in medgeneracijska solidarnost se zdi ogrožena. „Ozaveščenost o hitrih procesih staranja, s katerimi se srečujejo evropske družbe, povzroča čustvene razprave. Zelo pomembno je, da razprave in politične odločitve temeljijo na dejstvih in ne čustvih,“ povzema Axel Börsch-Supan. Raziskava SHARE na podlagi znanstvene zasnove zagotavlja prav podatke za spoznavanje teh dejstev.
Raziskava SHARE zdaj pokriva 26 držav članic Evropske unije, skupaj s Švico in Izraelom. Podatki iz Anglije in z Irske so zbrani v usklajeni angleški longitudinalni raziskavi staranja (English Longitudinal Study of Ageing – ELSA) oziroma irski longitudinalni raziskavi staranja (Irish Longitudinal Study of Ageing – TILDA). Tako lahko zdaj vseevropsko raziskovanje učinkov staranja družbe in njihovih posledic razširimo na vse države članice EU. Evropska komisija je omogočila, da lahko raziskava SHARE v vsaki državi zagotovi dovolj velik vzorec, ki raziskovalcem in načrtovalem politik omogoča primerjavo med državami. Poleg tega lahko marsikatera država ta vzorec zdaj poveča in raziskovalcem ponudi več in boljše možnosti za raziskovanje posebnih izzivov staranja v posameznih državah članicah.

Podatki, zbrani v raziskavi SHARE, so brezplačno na voljo celotni znanstveni skupnosti in se tudi s pridom uporabljajo: vsak teden se v povprečju objavita dve publikaciji, ki temeljita na podatkih iz raziskave SHARE. Te publikacije pokrivajo ekonomske, zdravstvene in socialne znanstvene teme, vse od upokojevanja, varčevanja in aktivnega staranja do obdobja ob konca življenja. Prvi val zbiranja podatkov v vseh novih članicah se bo začel leta 2017.


O raziskavi SHARE:

SHARE, Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE) je interdisciplinarna mednarodna zbirka mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju, družabnih in družinskih omrežjih več kot 123.000 posameznikov (približno 293.000 opravljenih anket), starejših od 50 let, iz 20 evropskih držav (od 1. do 6. vala raziskave) in Izraela. Podatki so brezplačno na voljo celotni znanstveni skupnosti. Raziskava SHARE je rezultat pozivanja Evropske komisije k „proučitvi možnosti, da bi v sodelovanju vseh držav članic vzpostavili skupno evropsko longitudinalne raziskavo o staranju“. Od takrat je raziskava SHARE eden od ključnih gradnikov evropskega raziskovalnega prostora. Kot eden od ključnih projektov je bila leta 2006 uvrščena tudi v Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture (ESFRI), marca 2011 pa je postala še prvi konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (SHARE-ERIC). Glavni koordinator raziskave SHARE je dr. Axel Börsch-Supan s Centra za ekonomiko staranja v Münchnu na Inštitutu Maxa Plancka za socialno pravo in socialno politiko (Munich Center for the Economics of Aging – MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy).

Kontakt: 

SHARE-ERIC: Verena Coscia, Odnosi z javnostmi coscia@mea.mpisoc.mpg.de
SHARE Slovenija: Saša Mašič sonja.ursic@ier.si