SHARE-ERIC postal eden izmed ključnih gradnikov Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI)

Datum: 01.04.2016

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE ERIC), Evropska družboslovna raziskava (ESS ERIC) in Svet evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA AS) so bile imenovane za gradnike Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI). Imenovanje ob zagonu novega programskega ESFRI načrta za leto 2016, 10. marca v Amsterdamu, predstavlja pomemben mejnik v razvoju omenjenih infrastrukturnih projektov, saj gre za jasno priznanje njihovih učinkov na naše vsakdanje življenje.


ESFRI je strateški instrument, s katerim Evropska komisija želi poenotitit razvoj znanosti v Evropi in okrepiti položaj evropsko znanost v mednarodnem prostoru. Prvi ESFRI načrt je bil sprejet leta 2006 in od takrat le trikrat posodobljen, saj gre za dolgoročni načrt, ki mu z nacionalnim načrtom raziskovalnih infrastruktur sledi tudi Slovenija. Ključni cilj načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur je prepoznati raziskovalne projekte, ki so pomembni za dolgoročne potrebe ljudi v Evropi in med temi projekti je tudi raziskava SHARE. ESFRI gradniki pa so mednarodno že uveljavljene raziskovalne infrastrukure, ki so že dlje časa del ESFRI načrta in na katere morajo biti nacionalne vladepri načrtovanju in izvedbi javnih politik še zlasti pozorne.

Postati ESFRI gradnik je za družboslovne znanostvene infrastrukture izjemen dosežek, saj gre za priznanje njihove vloge pri reševanju ključnih družbenih vprašanj v sodelovanju z akadamesko sfero, poliitiko in civilno družbo. Projekt SERISS, je štiriletni evropski projekt, ki združuje šest ključnih evropskih podatkovnih infrastruktur; Raziskavo o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE ERIC), Evropsko družboslovno raziskava (ESS ERIC), Svet evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA AS), Generacije in Spol (GGP), Evropska raziskava vrednot (EVS), Indikator plač. Cilj projekta SERISS je harmonizacija evropskih družboslovnih raziskav ter krepitev njihove vloge v Evropi z aktivnim sodelovanjem pri pripravi javnih politik.

OECD na primer uporablja podatke raziskave SHARE za pripravo zbornika pregleda evorpskih pokojninskih politik in WHO za izračun pričakovane življenjske dobe. Vlade v Franciji, Nemčiji, Italiji in Avstriji uporabljajo SHARE podatke za pripravo pokojninske politike in slovenska vlada za pripravo reforme dolgotrajne oskrbe. Evropska komisija uporablja podatke raziskave SHAREza prirpavo dolgoročnih projekcij za pokojninske in zdravstvene sisteme. Podatke raziskave ESS na Evropski komisiji uporabljajo za analizo pravosodnih sistemov. Podatki raziskave o Generacijah in spolu pa za pripravo nacionalnih družinskih politik v Nemčiji in Avstriji.

ESFRI načrt Evropske komisije za leto 2016, si lahko ogledate na tej povezavi: ESFRI Roadmap 2016