Vabilo na predstavitev prve interdisciplinarne znanstvene monografije o staranju v Sloveniji

Datum: 30.09.2015

V okviru 15. festivala za tretje življenjsko obdobje bo jutri, 30. septembra 2015, ob 12:30 uri, v dvorani M3 Cankarjevega doma v Ljubljani, potekala predstavitev prve znanstvene monografije v Sloveniji, ki nudi vpogled v kakovost življenja starejših v Sloveniji z zdravstvenega, socialnega in ekonomskega vidika.

Infrastruktura znanstvenih podatkov o staranju
Delež starejšega prebivalstva se v družbi povečuje, a doslej ni bilo znanih veliko dejstev o tem, kako starejši sploh živijo. Kot družba se soočamo z zdravstvenimi in socialnimi izzivi, spreminjajočim se trgom dela, ne analiziramo pa potreb starejših po zdravstvenih in socialnih storitvah ter zmožnosti na trgu delu, zato so voditelji EU sklenili, da potrebujejo enotno evropsko raziskovalno bazo mikropodatkov o starejših od 50 let v Evropi.

dr. Boris Majcen, direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja
»Tako kot na primer fiziki potrebujejo raziskovalno infrastrukturo CERN, da bi lahko razumeli fiziko delcev, tudi raziskovalci na področju družboslovja potrebujemo raziskovalno infrastrukturo v obliki programskih orodij in urejenih baz podatkov, ki predstavljajo morda za mnoge nenavaden, a vendar še kako uporaben raziskovalni laboratorij.“

Staranje v Sloveniji
Monografija »Značilnosti starejšega prebivalstva v Sloveniji – prvi rezultati raziskave SHARE« obravnava starejše od 50 let v Sloveniji s treh ključnih vidikov; zdravstvenega, socialnega in ekonomskega. V monografiji odkrivamo, da so starejši v Sloveniji z vidika zdravja nekje v povprečju evropskih držav in vsaj z vidika zdravja živijo kakovostno. Z revščino se spopadajo s pomočjo družinskih članov, v svojih socialnih omrežjih imajo manjši delež prijateljev ter sosedov kot starejši v drugih evropskih državah, kar prispeva tudi k večji socialni izključenosti. Živijo večinoma v lastniških stanovanjih, kar vpliva tudi na organizacijo dolgotrajne oskrbe. Še več o zaposlitvenem položaju starejših, značilnostih upokojevanja pri nas, bosta na 15. Festivalu za tretje življenjsko obdobje predstavila dr. Boris Majcen, vodja raziskave SHARE v Sloveniji in dr. Andrej Srakar, z Inštituta za ekonomska raziskovanja v Sloveniji.

Učinkovito soočanje z družbenimi spremembami zahteva povezovanje na znanstvenem področju
Z izidom prve slovenske interdisciplinarne znanstvene monografije o staranju prebivalstva, so slovenski znanstveniki dokazali, da si želijo povezovati in prispevati k izboljšanju kakovosti življenja slovenske družbe v prihodnosti. Brez požrtvovalnih prispevkov sodelavcev z Univerze v Ljubljani (Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Fakultete za matematiko in fiziko) ter raziskovalnih inštitutov (Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta RS za socialno varstvo, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj ter Inštituta za ekonomska raziskovanja) interdisciplinaren vpogled v življenje starejših v Sloveniji, ne bi bil mogoč. To pa je je šele prvi korak. V naslednjih letih nas čakajo že novi podatki, ki bodo omogočali spremljanje, kako se življenje starejših spreminja ob pomembnih osebnih in družbenih dogodkih.

Predstavitev bo potekala v dvorani M3 med 12:30 in 13:30 uro. Predavalnica M3 se nahaja v prvem preddverju Cankarjevega doma, vhod je skozi Malo galerijo, bodisi z Erjavčeve ceste bodisi s prvega preddverja.

Več o programu 15. festivala za tretje življenjsko obdobje si lahko ogledate na povezavi: http://www.f3zo.si/ljubljana/program/

Več informacij o raziskavi SHARE je na povezavi www.share-slovenija.si

Dodatne informacije:

Saša Mašič, operativni vodja raziskave SHARE v Sloveniji
sasa.masic@ier.si