Začel se je 6. val Raziskave SHARE

Datum: 09.03.2015

Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja smo skupaj s podjetjem za raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja Ipsos, začeli z izvajanjem 6. vala Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi, s krajšim imenom SHARE. Ključni cilj raziskave je znanstvenikom v Sloveniji in Evropi omogočiti vpogled v kakovost življenja starejših od 50 let in proučiti, kako lahko prispevamo k izboljšanju njihovega položaja. Terensko delo po Sloveniji bo potekalo predvidoma od začetka januarja do konca junija 2015.

Na Inštitutu za Ekonomska raziskovanja se kot ena izmed vodilih znanstvenih institucij v Sloveniji, že 60 let posvečamo načrtovanju socialne, pokojninske in zdravstvene politike. S posameznimi ministrstvi aktivno sodelujemo pri načrtovanju vseh aktualnih reform, ki se posredno ali neposredno dotikajo prav vprašanja starejših in staranja prebivalstva na splošno. Ne gre le za to, kako živijo starejši, temveč tudi za to, kakšne pogoje za življenje, zdravstvene storitve, dohodke, bodo imeli tisti, ki bodo starost 60 let in več dosegli šele čez 10 ali celo več let. V raziskavi potrebujemo prav vse izbrane ljudi, ne glede na njihovo starost, zdravstveno stanje, saj reform prav gotovo ne moremo načrtovati samo na populaciji zdravih in mladih ljudi. Ljudi tako sprašujemo o njihovem zdravstvenem stanju, ki ga preverimo tudi s testi, o družinskih in socialnih omrežjih, ker nas zanima, če imajo koga na voljo za pomoč ter v kakšnih okoliščinah (ali ta oseba živi blizu ali daleč, je sama ekonomsko preskrbljena ali ne, kakšne so njene družinske okoliščine itd.), in ekonomskem položaju ljudi. Vsi se še spomnimo spremembe socialne zakonodaje, ko se je varstvenemu dodatku odpovedal znaten delež upokojencev.

 

Zbiranje podatkov v 6. valu raziskave bo znanstvenikom omogočilo primerjavo s podatki iz let 2011 in 2013, dodatno pa smo vključili še poseben vprašalnik o organizacije dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in o tem, kako ljudje preživljajo svoj prosti čas po upokojitvi. Bistveno je, da zajamemo vse posameznike v vzorcu, tako tiste, ki so še vedno delovno aktivni ali so brezposelni in se še niso upokojili, kot tudi že upokojene ter skupino najstarejših. Izbor posameznikov v vzorec je popolnoma naključen, tako ima vsaka oseba enako možnosti, da bo izbrana, obenem pa so vse izbrane osebe za anketiranje enakomerno razpršene po celotnem ozemlju Slovenije. Vzorec predstavlja celotno populacijo starejših od 50 let, zato je pomembno, da se vabilu odzovete, ne glede na to, kakšno je vaše zdravje ali socialni položaj. Udeležba posameznikov v raziskavi je seveda popolnoma prostovoljna in vsi zbrani podatki so ločeni od osebnih podatkov anketirancev, tako da nihče ne more prepoznati, kdo je v raziskavi sodeloval. Vsi podatki so prikazani izključno v agregatni obliki, torej za vse anketirance skupaj in nikoli ločeno po posameznikih, kar še dodatno prispeva k varnosti osebnih podatkov za sodelujoče. 

 

Raziskava bo potekala od januarja do junija 2015 po celi Evropi in seveda hkrati tudi v Sloveniji. Najprej bomo kontaktirali vsa gospodinjstva, ki so v raziskavi že sodelovala. Obveščamo vse udeležence, da bodo oz. so že na dom prejeli posebno vabilo, nato pa jih bo obiskal še anketar, ki mora svojo identiteto izkazati z izkaznico anketarja, izdano v podjetju Ipsos. Če kdo podvomi o istovetnosti anketarja, lahko pokliče na Ipsos in preveri njegovo ime, anketar pa se vrne kasneje, saj imajo ti nalogo, da ljudi obiščejo takrat, ko imajo ti čas.

 

Kontaktna številka raziskovalne agencije Ipsos je 0590 26 801 (ga. Mateja Mrkun).

Več informacij o projektu: http://www.share-slovenija.si

Za vsa dodatna vprašanja in informacije nam lahko tudi pišete na: share@ier.si.