Raziskava SHARE znova na terenu

Datum: 05.06.2014

Inštitut za ekonomska raziskovanja skupaj s podjetjem za raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja Ipsos začenja z aktivnostmi 6. vala Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi, s krajšim imenom SHARE. Ključni cilj raziskave je znanstvenikom v Sloveniji in Evropi omogočiti vpogled v kakovost življenja starejših od 50 let in proučiti, kako lahko prispevamo k izboljšanju njihovega položaja. Terensko delo po Sloveniji bo potekalo od 3. do 30. junija.

Začenja se nov val raziskave SHARE, raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi, ki bo hkrati potekala v 18-ih evropskih državah (in Izraelu). Raziskavo v Sloveniji vodi Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), pod vodstvom dr. Borisa Majcna, terenski del raziskave pa izvaja Ipsos, podjetje za raziskovanje trga, medijev in javnega mnenja. Ključni cilj raziskave je zbiranje podatkov o procesih staranja in s tem proučevanje kakovosti življenja posameznikov. Raziskava temelji na znanstvenem pristopu k proučevanju socio-ekonomskega položaja in zdravja posameznikov, starejših od 50 let, ter opazovanju procesov staranja skozi čas, zato v raziskavo zajamemo še relativno mlado populacijo 50-letnikov, ki jih anketiramo večkrat. Na približno vsake dve leti odgovarjajo na vprašanja o družinskih in socialnih omrežjih, zdravstvenem stanju in vsakodnevnih aktivnostih, materialni varnosti in delovni aktivnosti ter socio-demografskih karakteristikah.  

Zbiranje podatkov v 6. valu raziskave bo znanstvenikom omogočilo primerjavo s podatki iz let 2011 in 2013, dodatno pa smo vključili še poseben vprašalnik o organizacije dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in o tem, kako ljudje preživljajo svoj prosti čas po upokojitvi. Bistveno je, da zajamemo vse posameznike v vzorcu, tako tiste, ki so še vedno delovno aktivni ali so brezposelni in se še niso upokojili, kot tudi že upokojene ter skupino najstarejših. Izbor posameznikov v vzorec je popolnoma naključen, tako ima vsaka oseba enako možnosti, da bo izbrana, obenem pa so vse izbrane osebe za anketiranje enakomerno razpršene po celotnem ozemlju Slovenije. Vzorec predstavlja celotno populacijo starejših od 50 let, zato je pomembno, da se vabilu odzovete, ne glede na to, kakšno je vaše zdravje ali socialni položaj. Udeležba posameznikov v raziskavi je seveda popolnoma prostovoljna.

Raziskava bo potekala v mesecu juniju, tudi v vaših krajih. Obveščamo vse udeležence, da bodo na dom najprej prejeli posebno vabilo, nato pa jih bo obiskal še anketar, ki mora svojo identiteto izkazati z izkaznico anketarja, izdano v podjetju Ipsos. Če kdo podvomi o istovetnosti anketarja, lahko pokliče na Ipsos in preveri njegovo ime, anketar pa se vrne kasneje, saj imajo ti nalogo, da ljudi obiščejo takrat, ko imajo ti čas.

 

Kontaktna številka raziskovalne agencije Ipsos je 0590 26 801 (ga. Mateja Mrkun).

Več informacij o projektu: http://www.share-slovenija.si ali 01 5303 868 (ga. Saša Mašič)

Za vsa dodatna vprašanja in informacije nam lahko tudi pišete na: share@ier.si.  

DBS_W6_pretest