SHARE konferenca za uporabnike podatkov

Datum: 01.04.2014

Od 28. do 29. novembra je na HEC Business School, Liège, v Belgiji, potekala 4. mednarodna konferenca uporabnikov SHARE podatkov.

Namen konference je bila predstavitev in diskusija znanstvenih rezultatov del na podatkih SHARE. Srečanje je bilo pokrivalo številne tematike kot so: zdravje in splošno počutje, življenje starejših, družinska in socialna omrežja, delo in neformalna oskrba, neenakost in gospodarska kriza, upokojevanje, anketna metodologija, a tudi zdravstveno varstvo, aktivno staranje in socialno-ekonomski položaj starejših. 
 
Na voljo za prenos so naslednji dokumenti:
 
- Prosojnice: