Nova objava podatkov za 4. val raziskave SHARE - objava 1.1.1

Datum: 08.05.2013

Na voljo je posodobljena različica podatkov za 4. val raziskave SHARE - objava 1.1.1.

Poleg popravljenih uteži in imputcij, so dodatno na voljo še NUTS podatki in generirane spremenljivke za sklop vprašanj o bivalnih pogojih, dodani popravki pri ISCED kodiranju za Estonijo ter zaradi zagotavljanja boljše konsistentnosti zbranih podatkov tudi manjše spremembe v sklopu vprašanj o otrocih.

Več podatkov o objavi 1.1.1. je na voljo tu; SHARE vprašalnike si lahko ogledate tu.

Ob tej priložnosti najavljamo tudi prvo objavo panelnih podatkov SHARE za zaposlitveno zgodovino anketirancev. Gre za bazo generiranih spremenljivk, ki opisujejo status anketirancev na trgu dela od 1. do 3. vala zbiranja podatkov SHARE. Podrobnejše metodološke predpostavke in opis generirane baze podatkov, bodo na voljo v SHARE delovnem zvezku: " SHARE working paper 11-2013: "Working life histories from SHARELIFE: a retrospective panel", by Agar Brugiavini, Danilo Cavapozzi, Giacomo Pasini, and Elisabetta Trevisan."

Vsi registrirani uporabniki podatkov SHARE lahko s svojim uporabniškim imenom in geslom do podatkov dostopate prek podatkovnega centra. Prosimo vas, da ste pozorni tudi na posodobljeno ustrezno citiranje oz. navajanje uporabe podatkov SHARE, ki se nahaja tu in da striktno uporabljate posodobljeno različico, ko objavljate prispevke z uporabljenimi podatki SHARE za 4. val objava 1.1.1.

V kolikor imate dodatna vprašanja glede uporabe podatkov SHARE ali o  publikacijah, nas lahko kontaktirate prek share@ier.si (slovenska ekipa) ali info@share-project.org (mednarodni koordinator).