SHARE na Konferenci HELPS o bivalnih pogojih starejših

Datum: 07.03.2013

Februarja je v Ljubljani potekalo srečalo mednarodnih partnerjev projekta HELPS, namen katere je bila predstavitev poteka dela in rezultatov ter predstavitev stanja na področju bivanja starejših v Sloveniji, kjer je s predstavitvijo nekaj osnovnih kazalnikov projekta SHARE, ki se nanašajo na področje bivanja, sodeloval tudi dr. Boris Majcen, direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja ter vodja raziskave SHARE v Sloveniji.

Projekt HELPS je mednarodni raziskovalni projekt, namenjen raziskovanju bivalnih pogojev starejših,  ki poteka v Italiji, Avstriji, na Češkem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji ter je sofinanciran tudi iz evropskega regionalnega razvojnega sklada. Slovenski partner je Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa je pridruženi partner.

 

Februarja je v Ljubljani potekalo srečalo mednarodnih partnerjev projekta HELPS, namen katere je bila predstavitev poteka dela in rezultatov ter predstavitev stanja na področju bivanja starejših v Sloveniji, kjer je s predstavitvijo nekaj osnovnih kazalnikov projekta SHARE, ki se nanašajo na področje bivanja, sodeloval tudi dr. Boris Majcen, direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja ter vodja raziskave SHARE v Sloveniji. 

 

Več o sami konferenci si lahko preberete na spletnih straneh projekta: http://www.zdus-zveza.si/helps .

Predstavitev kazalnikov s področja bivanja raziskave SHARE: "Osnovne ugotovitve raziskave SHARE na področju bivalnih pogojev starejših (dr. Boris Majcen)