Statistika uporabnikov

 

Slika 1: Število uradno registriranih uporabnikov SHARE podatkov - stanje na dan 20. september 2018

 

 

Slika 2: Število uradno registriranih uporabnikov SHARE podatkov po državah - stanje na dan 20. september 2018