Dokumentacija podatkovne zbirke

Na tej strani se nahaja pregled podatkovnih zbirk SHARE s pripadajočimi identifikatorji digitalnih objektov. Identifikator digitalnih objektov (angl. Digital Object Identifier (DOI®)) je sistem identifikacije digitalnih dokumentov, s katerim vsaka objava in vsaka podatkovna zbirka SHARE dobi svojo unikatno in trajno številko DOI.

 

Za podrobne informacije o posamezni podatkovni zbirki kliknite na DOI številko

Baza Številka objave Datum objave DOI
1. val 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.w1.600
2. val 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.w2.600
3. val (SHARELIFE) 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.w3.600
4. val 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.w4.600
5. val 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.w5.600
6. val 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.w6.600
Uvodni pregled čez vse valove 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.wXcvr.600
Longitudinalne uteži 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.wXweights.600
Job Episodes Panel 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.jep.600
easySHARE 5.0.0 27. julij 2016 10.6103/SHARE.easy.500
SHARE-RV 6.0.0 31. marec 2017 10.6103/SHARE.SHARE-RV.600

 

V spodnji tabeli najdete informacije o predhodnih objavah podatkov

 Baza  Številka objave  Datum objave  DOI
1. val

2.6.0
5.0.0

29. november 2013
10. maj 2016

10.6103/SHARE.w1.260
10.6103/SHARE.w1.500

2. val

2.6.0
5.0.0

29. november 2013
10. maj 2016

10.6103/SHARE.w2.260
10.6103/SHARE.w2.500

3. val (SHARELIFE) 1.0.0
5.0.0
24. november 2010
10. maj 2016

10.6103/SHARE.w3.100
10.6103/SHARE.w3.500

4. val

1.1.1
5.0.0

28. marec 2013
10. maj 2016
10.6103/SHARE.w4.111
10.6103/SHARE.w4.500
5.val

1.0.0
5.0.0

31. marec 2015
10. maj 2016
10.6103/SHARE.w5.100
10.6103/SHARE.w5.500
Job Episodes Panel

1.0.0.
2.0.0
5.0.0

28. marec 2013
13. august 2014
10. maj 2016

10.6103/SHARE.jep.100
10.6103/SHARE.jep.200
10.6103/SHARE.jep.500

easySHARE

1.0.0.
2.0.0
5.0.0

29. november 2013
15. junij 2015
27. julij 2016

10.6103/SHARE.easy.100
10.6103/SHARE.easy.200
10.6103/SHARE.easy.500

SHARE-RV

2.0.0
3.0.0
5.0.0

3. marec 2014
31. marec 2015
10. maj 2016

10.6103/SHARE.SHARE-RV.200
10.6103/SHARE.SHARE-RV.300
10.6103/SHARE.SHARE-RV.500

Longitudinalne uteži 5.0.0 10. maj 2016 10.6103/SHARE.wXweights.500
Uvodni pregled čez vse valove 5.0.0 10. maj 2016 10.6103/SHARE.wXcrv.500