SHARE ERIC

Marca 2011 je Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi (SHARE) postala prvi Evropski raziskovalni infrastrukturni konzorcij (European Research Infrastructure Consortium - ERIC). To daje raziskavi pravni značaj in sposobnost v vseh državah članicah EU in drugih partnerskih državah ERIC kot tudi davčne olajšave, ki so jih tudi sicer deležne mednarodne organizacije. Prav tako zagotavlja stabilno strukturo upravljanja in omogoča vitke postopke javnega naročanja pri sklepanju pogodb s podizvajalci, kar sta dve pomembni prednosti pri izvajanju tako obsežnega mednarodnega projekta, kot je SHARE. 

Sedež SHARE-ERIC je bil prvotno na Nizozemskem. Nedavno se je sedež preselil v Munchen, kjer ima sedež tudi glavni koordinirator raziskave, to je Muenchenski center za ekonomiko staranja (MEA - Munich Center for the Economics of Aging) na Max-Planck Inštitutu za socialno pravo in socialno politiko v Nemčiji (Max-Planck-Institute for SocialLaw and Social Policy, Germany). Cilj projekta je pomoč raziskovalcem pri razumevanju vplivov staranja prebivalstva na evropsko družbo in s tem pomoč načrtovalcem javnih politik pri odločanju o zdravstvenih, socialnih in pokojninskih reformah in politikah. Izvršni direktor SHARE-ERIC je Prof. Axel Börsch-Supan (Munich) in njegov namestnik Prof. Guglielmo Weber (Padua).

Ustanovitvene članice SHARE-ERIC so Avstrija, Belgija, Češka, Nemčija in Nizozemska, medtem ko ima Švica status opazovalke. Junija leta 2011 se je priključila Italija, novembra 2013 Grčija, Izrael, Slovenija in Švedska, oktobra 2014 Poljska in oktobra 2015 Francija.

 

Odločba Evropske komisije:

Statutes of the SHARE-ERIC Version effective 20 Oct 2015

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 27 May 2014 

 

Drugi dokumenti:

Annual Activity Report 2015 (PDF)

Annual Activity Report 2014 (PDF)

Annual Activity Report 2013 (PDF)

Annual Activity Report 2012 (PDF)

Press Release 2011 (PDF)