Prispevek raziskave SHARE k proučevanju socialnih, zdravstvenih in ekonomskih posledic epidemije COVID-19

Datum: 12.05.2020

Z zbiranjem podatkov 8. vala raziskave SHARE nadaljujemo v obliki telefonske ankete, ki bo vključevala poseben vprašalnik na temo posledic epidemije COVID-19

Podatke bomo začeli zbirati v začetku junija na podvzorcu SHARE panelistov iz 27 evropskih držav in Izraela.

Vprašalnik bo obsegal vprašanja, relevantna za različna raziskovalna področja:

  • Vprašanja na temo okužbe in zdravja, kot so: Ste bili testirani? Ste imeli vi ali vaši sorodniki, prijatelji ali sodelavci simptome, značilne za okužbo s COVID-19?
  • Vprašanja na temo mentalnega zdravja, kot so: Ste bili žalostni ali depresivni? Ste bili osamljeni?
  • Ekonomska vprašanja, kot so: Ste zaradi epidemije morali zmanjšati število delovnih ur?  Kakšno izgubo dohodka ste utrpeli? Vam je to izgubo pokrila država s transferji?
  • Vprašanja na temo socialnega omrežja, kot so: S kom ste imeli stike? Kdo vam je nudil pomoč? Ste vi nudili pomoč drugim?
  • Zdravstvena vprašanja, kot so: Ste lahko obiskali zdravnika v sprejemljivem času? Ste morali odložiti že načrtovan poseg? Ste bili v bolnišnici obravnavani zadovoljivo?

S pomočjo zbranih podatkov bo mogoče poglobljeno proučevati, kako se starejši kot rizična skupina spopadajo z zdravstvenimi in socialno-ekonomskimi posledicami COVID-19. Velika prednost SHARE podatkov je, da omogočajo primerjave med državami in v času. Vpetost raziskave SHARE v svetovno mrežo harmoniziranih raziskav o staranju omogoča primerjave na evropski in svetovni ravni pri proučevanju, kako uspešno sta se na pandemijo odzvala zdravstveni in socialni sistem v različnih državah.

Podatki tega posebnega vprašalnika na temo koronavirusa bodo raziskovalcem in oblikovalcem politik omogočili, da se učijo na primerih kriznega menedžmenta drugih držav. Poleg tega bo mogoče s povezovanjem teh novih podatkov z obstoječimi podatki življenjske zgodovine naših anketirancev proučevati, ali je ta kriza še posebej prizadela bolj ranljive skupine posameznikov, bodisi z zdravstvenega ali ekonomskega vidika.