Poziv za članke: Joint SHARE User Conference & Budapest Pension Seminar

Datum: 07.02.2019

6. mednarodna konferenca uporabnikov SHARE podatkov bo potekala v Budimpešti na Madžarskem, 19-20 septembra 2019. Tema konference je »Understanding Ageing Societies«.

Poziv je odprt za članke, ki uporabljajo SHARE podatke na vseh raziskovalnih področjih, ki jih pokriva SHARE. To med drugim vključuje zdravje, delo in upokojevanje, dohodek in premoženje, zdravstveno oskrbo, družinska in socialna omrežja starejših ter anketno metodologijo. Še posebej vabljeni prispevki, ki temeljijo na panelni rabi podatkov SHARE, povezujejo SHARE podatke s podatki sorodnih raziskav o staranju (ELSA, HRS, JSTAR, CHARLS, idr.) ali osvetljujejo nedavne ugotovitve SHARE.

Vaše predloge v obliki razširjenega povzetka v dolžini največ 1000 besed (in tabele/slike) pošljite na usercon2019@share-project.org.

Povzetek naj vsebuje informacijo o raziskovalni temi, uporabljenih spremenljivkah, vrsti empirične analize in glavnih rezultatih. Pri tem navedite, ali je vaše raziskovalno delo še v nastajanju (nedokončano) ali že v fazi dokončanja (tik pred predložitvijo v revijo ali v pregledu).

Rok za oddajo razširjenega povzetka je 15. april 2019. Avtorji bodo obveščeni do 1. junija 2019. Registracija bo odprta do 15. julija 2019. Udeležba na konferenci je brezplačna; udeleženci sami krijejo potne stroške in stroške nastanitve.

Za dodatna vprašanja pišite na usercon2019@share-project.org ali obiščite spletno stran konference: https://conference.tcs.allamkincstar.gov.hu/en/budapest-pension-seminar/invitation2019.html.