Predstavitev podatkovne baze raziskave SHARE

Datum: 07.01.2019

V decembru 2018 smo na več slovenskih fakultetah predstavili raziskavo SHARE ter njeno mednarodno priznano, bogato podatkovno zbirko.

V decembru 2018 smo na več slovenskih fakultetah predstavili raziskavo SHARE – vseevropsko raziskavo o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – ter njeno mednarodno priznano, bogato podatkovno zbirko. Podatki raziskave SHARE so namreč brezplačno dostopni vsem raziskovalcem in študentom, ki zanje zaprosijo.

Predstavitev, ki je trajala uro in pol, je uvodoma zajemala predstavitev namena in poteka raziskave SHARE, sledila je predstavitev vsebine podatkovne zbirke SHARE in nekaterih posebnih zbirk podatkov v okviru SHARE, podane so bile informacije o dostopu do podatkov ter uporabi podatkovne zbirke, ob koncu pa so bili predstavljeni še nekateri raziskovalni rezultati z uporabo podatkov SHARE.

Podatkovna zbirka SHARE je panelna, interdisciplinarna, mednarodna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 120.000 posameznikov, starejših od 50 let, iz 27 evropskih držav in Izraela. Z izgrajevanjem infrastrukture mikropodatkov, potrebnih za razumevanje procesa staranja posameznika in družbe, postavlja znanstveno podlago za empirično raziskovanje procesa staranja mnogim vedam: demografiji, ekonomiji, medicini, gerontologiji in sociologiji.

V tokratnem nizu predstavitev smo raziskavo predstavili na Fakulteti za uporabne družbene študije, UP Fakulteti za vede o zdravju, Zdravstveni fakulteti UL ter na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko v Ljubljani. Vsem fakultetam se zahvaljujemo za sodelovanje ter smo odprti za nadaljnjo pomoč pri uporabi podatkovne zbirke SHARE. Zahvaljujemo se tudi vsem udeležencem in se nadejamo morebitnega sodelovanja pri uporabi podatkov SHARE.  

V Novem letu 2019 si želimo še več takšnih predstavitev! Morebitni interes nam sporočite po elektronski pošti info@share.si.