Slovenski znanstveniki bodo v Milanu predstavili izsledke svojih raziskav s področja dolgotrajne oskrbe

Datum: 24.05.2017

Na milanski politehniki (Politecnico di Milano, Via Bonardi 3, Milano) bo med 26. in 28. junijem 2017 potekala konferenca 3rd Transforming Care Conference. Konferenca je namenjena raziskovanju, kako se spreminja oskrba starejših, otrok in oseb s posebnimi potrebami v razburkanih in spreminjajočih se časih sedanjosti in zadnjega desetletja. Osrednja govorca konference bosta Prof. August Oesterle, Vienna University of Economics and Business ter Prof. Chiara Saraceno, Collegio Carlo Alberto di Torino.

Na konferenci bo potekal poseben simpozij o nedavnih člankih z uporabo SHARE podatkov, ki so raziskovali področje dolgotrajne oskrbe starejših, ki ga bosta vodila naš sodelavec doc. dr. Andrej Srakar in mag. Eva Zver z Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Na simpoziju bodo predstavljeni štirje članki slovenskih raziskovalcev s podatki SHARE, nastali v preteklih dveh letih, pri katerih so sodelovali prof. dr. Valentina Hlebec (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani), prof. dr. Jože Sambt (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), mag. Eva Zver (UMAR), mag. Mateja Nagode (Inštitut RS za socialno varstvo), ter dr. Boris Majcen in dr. Andrej Srakar iz Inštituta za ekonomska raziskovanja, oba člana slovenske izvajalske ekipe projekta SHARE.

 

Več o konferenci in simpozijih najdete na http://www.transforming-care.net/