Delavnica uporabe podatkovne zbirke SHARE na Inštitutu za socialno varstvo

Datum: 11.04.2017

13. januarja 2017 je na Inštitutu za socialno varstvo v Ljubljani potekala delavnica uporabe SHARE podatkov, ki so se je udeležili predstavniki inštituta, Fakultete za socialno delo in Socialne zbornice Slovenije.

Uvodni predstavitvi raziskave SHARE študentkam 4. letnika Fakultete za socialno delo (izbirnega modula »Socialno delo s starimi ljudmi«) v novembru 2016 je tokrat sledila delavnica uporabe podatkovne zbirke SHARE. Dvourne delavnice v organizaciji Inštituta za ekonomska raziskovanja so se udeležili predstavniki (strokovni delavci, profesorji in raziskovalci) Inštituta za socialno varstvo, Fakultete za socialno delo in Socialne zbornice Slovenije.

Udeleženci so se uvodoma seznanili z obstoječo dokumentacijo in gradivi, ki so osnova za delo s podatki SHARE, ter s pravili dostopa do podatkov in citiranja podatkovne zbirke. Predstavljene so jim bile tudi posebne zbirke podatkov, ki se pripravljajo v okviru raziskave SHARE. Sledil je praktični del s prikazom, kako pripraviti lastno podatkovno bazo za delo s podatki SHARE v programskem jeziku Stata in SPSS. Nazadnje so bili predstavljeni nekateri praktični primeri uporabe podatkov SHARE s strani sodelavcev Inštituta za ekonomska raziskovanja.